Златни пясъци

В курорта Златни пясъци има пет стандартни пешеходни маршрута и четири специални - детски, дендрологичен, веломаршрут и за хора със специални нужди. Маршрутите са с различна дължина и представят биологичното разнообразие на парка. По протежението им се намират кътове за отдих, чешми и детски площадки. Удачни са за пешеходен туризъм, природо - познавателен и културен туризъм, велотуризъм и фототуризъм.